Ankara Devlet Resim Ve Heykel Müzesi Aydınlatma Modernizasyon Çalışması Arlight Tarafından Yapıldı

Çalışma kapsamında resim heykel müzesinin sergi salonlarının aydınlatma tasarımları ve ölçümleri (sahne tasarımları) gerçekleştirilerek yapının resim sergilenmesi için uygun yapıda bir aydınlatma sistemine kavuşturulması hedeflenmiştir.
İstenilen konfor ve performans öğelerinin karşılanabilmesi için tasarımda yüksek renksel geriverime sahip (CRI  90) ışık kaynakları, hem direkt hem de endirekt olarak yayınık bir ışık dağılımı ve düşük UGR değerine sahip aydınlatma armatürleri (ARLIGHT MERİÇ Model) kullanılmıştır. Tüm sistemin güvenlik unsurları ve ihtiyaç duyulan farklı senaryolara göre programlanabilmesi için çift yönlü haberleşebilen modern kontrol teknolojilerinden (DALI) faydalanılmıştır. Bu sayede sistem tek merkezden izlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir.

Ziyaretçilerin bulunmadığı dönemlerde gerek enerji tasarrufu gerekse ışığın resimler üzerindeki etkisini minimize edebilmek için çok düşük seviyede çalışacak şekilde programlanmıştır. Minimum güvenlik seviyeleri kamera/güvenlik sisteminin fonksiyonları için yeterli olabilecek nicelikte tutulmuştur.

Tasarım açısından en önemli unsurlardan biri olan resimler üzerindeki aydınlatmanın düzgünlüğünün sağlanabilmesi için özel lüminans kameraları kullanılarak sahne tasarımları gerçekleştirilmiştir. Armatürlerin direk endirekt karakteristikteki yayınık ışık dağılımları ve genel aydınlatma tasarımının genel avantajlarından faydalanılarak dikeyde ve yatayda çok yüksek düzgünlük elde edilecek şekilde senaryolar oluşturulmuş ve ölçüm sonuçları raporlanmıştır. 

Tasarım kriterleri doğrultusunda resimler üzerinde öngörülen 0,33 – 0,50 arasındaki düzgünlük değerleri(Min/Maks) birçok noktada öngörülen değerin 2 katında daha iyi olacak şekilde elde edilerek çalışmalar sonuçlandırılmıştır. Tasarım ve programlama çalışmalarının sonucunda duvar yüzeyinin hem dikey hem de yatay ekseninde birçok hacimde 0,90’in üzerinde düzgünlük elde edilmiştir. Bu sayede aktif resim alanları üzerinde çok yüksek düzgünlük değerlerinin sağlandığı tespit edilmiştir.

Bu konsepte yapılan hacimlerde sergilenecek resimlerin yapısına bağlı olarak 3 farklı senaryo oluşturulmuştur.
• SENARYO – 1 Dikeyde 30 – 50 Lüks
• SENARYO – 2 Dikeyde 150 – 200 Lüks, Heykel alanları için yatayda 300  lüks
• SENARYO – 3 Dikeyde 300  Lüks