YENİ Ürünler: MİNİMAL Serisi

Concept serisine yeni katılan, Stil, Soft ve Star, tüm serisinin ortak dili olan aydınlık ile karanlık arasındaki dolu boş ilişkisi sayesinde, iç mekanda ışık kaynağının geometrik formlara dönüştürülmesini amaçlarlar. Böylelikle fonksiyonelliğin yanında iç mimaride belli tarzlara gönderme yapma fikrinin altını bir kez daha çizerler.
 
Tasarım ekibi olarak, serinin yeni üyelerini tasarlarken,  ortak artistik felsefelerini neoplastisizm ve minimalizmden alan yalın bir sanat diline dayandırdık. Böylelikle, serinin ortak felsefesini bir adım ileriye taşıyarak, ekstrem bir şekilde miminum geometri ile maximum form çeşililiğine  ‘düzensiz bir düzen’ metodu ile ulaşmanın mümkün olduğunu kanıtlamak istedik.
 
Stil, ismini ve tasarım yaklaşımını temeli neoplatisizm dayanan sanat akımı De Stijl den alır. Ekol, saf bir çalışma ve evrenselliğin savunucuları olarak renk ve formları basite indirger, yatay ve dikey çizgiler, kare ile dikdörtgen gibi temel geometrileri, siyahla beyazın birlikteliğini güçlü bir asimetri içinde konumlandırarak kompozisyonlar oluşturur.  Stil,  concept serisinin çoklu kulanım senaryosunun avantajını da kullanarak, aynı yöntemi kullanır ve mekanda sade ama güçlü bir grafik dili oluşturur.
 
Soft  ile Star yine ışığın dolu boş ilişkisine bakıldığında, mimimum geometri manifestosunu en iyi ifade eden modellerdir. Tek başlarına kullanıldıklarında mimari dille asla yarışmayacak, yalın modeller olarak tasarlanmışlardır. Ancak çoklu kullanımlarında, bazen ‘düzen’i bazen de ‘tesadüfü’ temel alarak ortaya çıkan grafik dokular ve görsel çeşitlilik bu modellere iç mimarların yaratıcılığı ile zenginleşecek elemanlar olma özelliğin kazandırır.