Arlight Aydınlatma Laboratuarı 01

Arlight Aydınlatma Laboratuarı

Arlight Aydınlatma Laboratuarı 02Arlight Aydınlatma Laboratuarı 03Arlight Aydınlatma Laboratuarı 04Arlight Aydınlatma Laboratuarı 05
Önceki
Önceki

TÜBİTAK 1507 (Ar-Ge Başlangıç Destek Program) programı ile 2009 yılında kurulan laboratuvarımız her geçen gün gelişiyor.

Arlight Aydınlatma Laboratuvarı, dış (Outdoor) ve iç (Indoor) mekan aydınlatması ile ilgili TS EN 60598-1 (Aydınlatma Armatürleri Güvenlik Gereksinimleri) , TS EN 13032-1 / TS EN 13032-2 (Aydınlatma Armatürü ve Lambaların Fotometrik Ölçümleri) standartlarına göre akredite oldu. Önemli deneylerin yapılabildiği laboratuvarımız, Türkiye’nin önde gelen Laboratuvarlarından biridir.

Laboratuvarımız, 2010 yılında tamamlanan "TÜBİTAK 1507 Projesi" ile son 5 yıl içinde TÜBİTAK’A sunulan 4 bin proje içerisinden en iyi 50 proje arasında yer aldı. 2014 yılında TÜRK-AK tarafından verilen TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarları Yeterliliği Standardına göre Akreditasyon Belgesini almıştır. Ayrıca TS EN 60598-1 (Aydınlatma Armatürleri Güvenlik Gereksinimleri Standardı), TS EN 13032-1/ TS EN 13032-2 (Aydınlatma Armatürü Fotometrik Performans Ölçümleri Standardı) ve Gonyofotometre ve Ulbricht Küresi Ölçümleri standardı akreditasyonlarına sahiptir.

Arlight Aydınlatma Laboratuarı 06

Arlight Aydınlatma Laboratuvarı 2015 yılının sekiz aylık döneminde akreditasyon kapsamını genişletme süreçlerini başarıyla tamamlayarak, altta yer alan standartlar laboratuvarımız akreditasyon kapsamına eklemiştir:

 • TS EN 60529 - Suya Katı Cisimlere Karşı Koruma Dereceleri (IP Kodu)
 • TS EN 60695-2-11 - Ateşe Karşı Koruma Deneyleri (Kısım 2-11 Kızaran Tel Deneyi)
 • IESNA LM 79-08 - LED Aydınlatma Armatürleri Elektriksel ve Fotometrik Deneyleri
 • TS EN 62262 - Çevresel Deneyler ( Dayanım Testleri) (IK Kodu)
 • TS EN 62031 - LED Modulleri Standardı
 • TS EN 61347-1 - Lamba Kontrol Düzenleri Standardı

Ayrıca Laboratuvarımız bünyesinde CE deklarasyon sürecinde kontrol edilmesi gereken Elektromanyetik Uyumluluk (2004/108/EC) direktifi gereksinimleri için

 • TS EN 55015 - Elektrikli Aydınlatma Cihazlarının Elektromanyetik Yayınım Standardı,
 • TS EN 61000-3-2 - Harmonik Akım Yayınımı İçin Sınır Değerler
 • TS EN 61000-3-3 - Genel Alçak Gerilim Besleme Sistemlerindeki Gerilim Değişiklikleri, Gerilim Dalgalanmaları ve Kırpışma Deneyleri için Sınır Değerler standartlarına göre Elektromanyetik Uyumluluk Deneyleri yapılabilmektedir.

Akredite olmuş laboratuvarı sayesinde işlevsel, sağlıklı ve fonksiyonel ürünleriyle 24 yıllık bilgi birikimini tüm dünya ile paylaşmak için de ışığın binbir çeşidini yaratmaya devam ediyor.

 

MÜŞTERİ ŞİKAYET  PROSESİ

 

 1. HEDEF
  İç ve dış müşteri, tedarikçi, personel, paydaş ve diğer kişi/kurum/kuruluşlar vb. tarafından yapılan şikâyetleri kaydetmek, değerlendirmek, çözüme kavuşturulmak, müşteriye gerçekleştirilen işlemler konusunda bilgi vermek, müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli iyileştirmeye katkı sağlamak.
 2. GİRDİLER
  Şikayetler her yerden, her kesimden, kurum ve kuruluştan gelebilir.
  • Müşteri Öneri ve Görüş Anketleri
  • Çalışan Memnuniyet Anketleri
  • Şikayet Form kayıtları
  • Telefon görüşme kayıtları
  • E-posta kayıtları
  • Müşteriler ile yapılan toplantılar
 3. KAYNAKLAR
  • Personel, müşteri, paydaş
  • Alt yapı; Bilgisayar, telefon vb.
  • Şikâyet, Görüş, Öneri, Toplantılar
 4. DÖKÜMANLAR/KAYITLAR
  • Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi Prosedürü
  • İç, Dış Müşteri Memnuniyet Anketleri
  • Öneri ve Görüşler
  • YGG Toplantı Tutanağı
  • Risk ve Fırsat Değerlendirme Listeleri
 1. PERFORMANS KRİTERLERİ
  • Alınan Şikâyet Sayısı
  • Çözümlenen Şikâyet Sayısı
  • Şikâyet Çözüm Oranı
  • Memnuniyet Oranı
 2. KONTROL PERİYODU
  Faaliyetin işlem aşamaları için belirlenen termine bağlı olarak kontroller Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından sağlanır.
  • Termine uyulur.
 3. ETKİLENEN SÜREÇLER
  Etkilenen faaliyetleri, prosesleri tespit etmek,
  Üst Yönetim ve ilgililerle iletişime geçmek, sebep analizi, riskleri, fırsatları değerlendirmek, düzeltici, önleyici faaliyetleri gerçekleştirmek, iyileştirmeleri sağlamak,
  Şikayetleri, etkilenen süreçleri ve yapılan çalışmaların sonuçlarını YGG gündemine almak, görüşülmesini sağlamak, kayıt altına almak Yönetim Temsilcisi’nin sorumluluğundadır.
  • Kök Sebep Analizi
  • İletişim
  • Müşteriye Hizmet
  • Düzeltici Faaliyetler
  • Risk ve Fırsatların Değerlendirilmesi
  • Laboratuvar Çevre Şartları
  • Metotlar, Metot Validasyonu
  • Ölçüm Belirsizliği Hesaplamaları
  • LİK ve LAK Çalışmaları
  • Eğitim, Farkındalık
  • Kayıtlar
Sikayet Sureci Prosesi

Müşteri Şikayet Formu