Galeri

Sokak ve Cadde Aydınlatması

Sürücülerin güvenli seyahat etmelerini sağlamak ve yayaların görünürlüğünü artırarak onların da güvenini sağlamak gerekmektedir. Bunu sağlamak için sürücünün ihtiyaçları göz önünde bulundurulmalı, görme koşulları iyileştirilmelidir.

Yerleşim yerlerinde bulunan bulvar, cadde, sokak, kavşak, yürüyüş/bisiklet yolu ve yaya geçidi aydınlatma tasarımları ışık kirliliğine yol açmadan uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

Yol aydınlatma hesaplarında, yolun ortalama parıltısı (L0), ortalama düzgünlük (U0), boyuna düzgünlük (U1), bağıl eşik artışı (TI) ve çevreleme oranı (SR) önemli parametrelerdir.
Yol aydınlatmasında kamaşma da son derece önemlidir. Aydınlatma armatüründen gelen direkt kamaşma, görsel performansta kayıplar oluşmasına sebep olur. Kamaşma, yol üzerindeki tehlikeli cisimlerin görünebilirliğini azaltacaktır.

Yol aydınlatma sınıflarının  doğru seçimi ve gerekli parametre değerleri sağlayacak şekilde tasarım hesaplamaları yapılmalıdır.

Armatür sayısı ve tipi bu hesaplara göre saptanmalı, aydınlık düzeyi algılayıcılı ve zaman kontrollü tesisatlar ile aydınlatmanın gerek duyulan zamanlarda gerektiği kadar kullanılması sağlanmalıdır.

Sokak & Cadde Aydınlatma Çözümlerine Uygun Ürünler